Välkommen!

Ekonomirådet är en redovisningsbyrå vars konsulter har lång erfarenhet och bred kompetens. Med SRF-auktoriserade redovisningskonsulter garanteras Ekonomirådets kunder att företagets ekonomihantering sköts av kompetent personal. Våra kunder är allt från enmansföretag till börsnoterade företag och finns inom de flesta branscher och företagsformer.

De tjänster vi utför är såväl löpande bokföring som kvalificerade konsultationer. Beroende på våra kunders önskemål kan vi sköta bokföring och löneadministration från vårt kontor eller ute på plats hos kunden.

Byrån är ansluten till SRF konsulternas förbund, den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter.

Bild 1

SRF Nyheter