Anders Laurén tel 070 322 79 62

Våra konsulter erbjuder en hög kvalitet på de tjänster vi utför. Två av oss är auktoriserade redovisningskonsulter och byrån är ansluten till SRF konsulternas förbund.

Vi arbetar som konsulter och rådgivare i företag och organisationer och utför redovisningstjänster samt tjänster inom ekonomi, administration och skatter. Vår affärsidé är att erbjuda ett brett utbud av ekonomiska tjänster till kvalitetsmedvetna kunder i Sverige och inom EU.

Vi vill vara redovisningsbyrån som erbjuder både den mindre byråns personliga kontakt i kombination med den större byråns tjänster.

En SRF-konsult har gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets etiska regler och krav på ansvarsförsäkring och fortbildning gör att ni får en trygg och seriös samarbetspartner.

Margaretha Laurén tel 070 495 61 61