Bokföring och löneadministration

* Bokföring

* Moms

* Skattedeklaration

* Löneadministration

- Vi sköter den löpande bokföringen och redovisningen, gör avstämningar, beräknar moms och upprättar skattedeklaration.
- Vi administrerar löner och tar fram underlag för skattedeklaration och kontrolluppgift.
- Vi sköter rapportering till Fora och övriga försäkringsbolag.

- Ni får ekonomiska rapporter månadsvis

- Vi kan samarbeta via webben i samma program så att ni t ex sköter faktureringen och vi gör allt övrigt.

 

 

 

 

Årsbokslut och deklaration

* Årsbokslut

* Årsredovisning

* Koncernredovisning

* Deklaration

 

- Vi upprättar delårsrapporter, årsbokslut med bilagor och specifikationer samt årsredovisningar och koncernredovisningar, för företag men även för stiftelser och ideella föreningar.
- Vi upprättar inkomstdeklarationer och preliminärdeklarationer.
- Vi hjälper till med budgetering och prognoser

Ekonom att hyra

* Ekonomichef

* Controller

* Redovisningsansvarig

- Vi förstärker kompetensen på er ekonomiavdelning, varaktigt eller tillfälligt i samband med t ex föräldraledighet eller sjukdom.
- Vi är också ett alternativ för det mindre företaget som behöver en kvalificerad
ekonom på deltid.
- Förutom auktoriserade redovisningskonsulter tillhandahåller vi konsulter som arbetar med löpande redovisning/löneadministration ute hos våra kunder.

Övriga tjänster

* Bolagsärenden

* Utredningar

* Ekonomistyrning, rutiner

* Utbildning

- Vi hjälper till vid start av företag och vid förändringar under företagets fortlevnad ända fram till eventuell avveckling/likvidation.
- Vi har bred erfarenhet av att göra olika typer av utredningar, då kompetens eller tid för att genomföra utredningen saknas hos kunden.
- Vi ser över era redovisningsrutiner och lämnar förslag till effektivisering av arbetet inom ekonomifunktionen
- Vi kan skräddarsy utbildning för er ekonomipersonal.